Русский | УкраїнськаОглядові перевірки

Оглядова (експрес-) перевірка — це перевірка фінансової звітності без детального вивчення системи внутрішнього контролю та обліку підприємства, без перевірки первинної документації на достовірність. Оглядова перевірка фінансової звітності полягає в здійсненні деяких конкретних тестів системи внутрішнього контролю й показників статей опублікованої фінансової звітності. Оглядова перевірка, як випливає з її назви, в основному покладається на огляд (аналіз) систем контролю й середовища контролю, який доповнюється проведенням аналітичних оглядових процедур.

Ступінь упевненості за результатами оглядової перевірки менша, чим за результатами повноцінного аудита, і аудитор у своєму висновку вказує, що в поле його зору не потрапило нічого, що могло б змусити його повірити в те, що не був застосований вірний і об'єктивний підхід. Оглядова перевірка проводиться аудитором по окремих питаннях за домовленістю з клієнтом.

Оглядова аудиторська перевірка проводиться у випадках, коли власникам або керівникам потрібно в короткий термін одержати об'єктивний і неупереджений аналіз діяльності підприємства, незалежними фахівцями.

Отриманий аналіз після закінчення оглядової аудиторської перевірки може бути використаний:

 • для прийняття управлінських рішень на своєму підприємстві;
 • для визначення, які місця вимагають більш пильної уваги;
 • для ухвалення рішення про проведення аудиту за спеціальним завданням, де вже будуть перевірятися конкретні операції, податки або розділ бухгалтерського обліку.

Даний вид послуги має ряд переваг:

 • строк проведення набагато менш, чим при проведенні аудиту;
 • для перевірки потрібно тільки Ваша бухгалтерська база в електронному виді за період, що перевіряється, і декларації за той же період.

За результатами оглядової аудиторської перевірки підприємство одержить аналіз: структури собівартості, правильності складання декларацій, розрахунки основних фінансових показників підприємства, таких як:

 • чисті активи;
 • власні обігові кошти;
 • постійні й змінні витрати;
 • виручка і собівартість;
 • динаміка прибутків;
 • ліквідність;
 • платоспроможність;
 • рентабельність;
 • фінансова стабільність та інші показники, погоджені із замовником.