Русский | Українська



Підготовка фінансової звітності згідно МСФЗ

В останні роки усе більш актуальним стає питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Це обумовлене визнанням МСФЗ в якості одного з головних інструментів, що гарантує надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан компанії для широкого кола учасників ринку, у тому числі й закордонних. Використання МСФЗ для представлення звітності є необхідною процедурою при виході на міжнародні ринки, дозволяючи, таким чином, розширити коло потенційних інвесторів.

Згідно ст. 40 Закону України « Про цінні папери й фондовий ринок» публічні акціонерні товариства при здачі річної фінансової звітності додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією із цінних паперів і фондовому ринку.

Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ припускає трансформацію звітності, підготовленої відповідно до національних положень бухгалтерського обліку у звітність, що відповідає вимогами МСФЗ.

Підготовка фінансової звітності згідно МСФЗ включає наступні етапи:

  • розробку облікової політики з урахуванням вимог МСФЗ;
  • розробку плану рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє формувати необхідні примітки до звітності;
  • розробку форм звітності й приміток залежно від специфіки діяльності компанії;
  • розробку методів трансформації;
  • трансформацію звітності, складеної на основі П(С)БО, у міжнародну звітність.

Трансформація звітності, складеної на основі П(С)БО, у міжнародну звітність містить у собі:

  • класифікацію статей звітності та окремих господарських операцій, виходячи з вимог МСФЗ;
  • підготовку пробного балансу та коригування статей звітності;
  • складання міжнародної звітності на базі національної звітності та відповідних коригувань.

За результатами роботи надається пакет фінансової звітності та опис облікової політики відповідно до МСФЗ, примітки до фінансової звітності.