Русский | УкраїнськаАналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану — це оцінка здатності підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення й ефективністю використання, фінансовими взаєминами з іншими юридичними й фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стабільністю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства вчасно провадити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарний фінансовий стан. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І, навпаки, у результаті недовиконання плану по проведенню й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручкиу та суми прибутку і як слідство — погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Стійкий фінансовий стан у свою чергу впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб проведення необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності спрямована на забезпечення планомірного надходження й витрачання коштів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного й позикового капіталу та найбільш ефективного його використання.

Головна мета фінансової діяльності — вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку проведення та одержання максимуму прибули.

Головна мета аналізу — вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності й знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз фінансового стану дозволяє вирішити наступні завдання:

  • на основі вивчення причинно-наслідкових взаємозв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства;
  • прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;
  • розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Для оцінки фінансового стану підприємства використовується ціла система показників зміни, що характеризують:

  • структуру капіталу підприємства по його розміщенню й джерелам утворення;
  • ефективності та інтенсивності його використання;
  • платоспроможності та кредитоспроможності підприємства;
  • запасу його фінансової стабільності.