Русский | УкраїнськаАудит податкової звітності

Податковий аудит — один з найбільш затребуваних видів аудиторських послуг. Аудит оподатковування — це незалежна перевірка систем бухгалтерського й податкового обліку підприємства на предмет:

  • правильності формування оподатковуваної бази по кожному виду податків, обчислення й сплати податків і зборів за певний період часу;
  • стану розрахунків з бюджетом;
  • відповідності системи податкового обліку вимогам чинного законодавства.

Мета аудиту оподатковування — експертиза виявлених помилок систем бухгалтерського й податкового обліку та розробка заходів для їх усунення.

Податковий аудит для Вашого підприємства — це оптимізація оподатковування, мінімізація податкових ризиків, запобігання неприємностей при перевірках державними органами, мінімізація фінансових втрат у вигляді штрафів і пені, підвищення ділової репутації Вашого підприємства.

Гарантії якості податкового аудиту:

  • дотримання стандартів аудиторської діяльності;
  • страхування професійної відповідальності.

За результатами податкового аудиту надається звіт про роботу, що містить інформацію про найбільш суттєві недоліки у веденні податкового обліку.