Русский | УкраїнськаАудит спеціального призначення

Аудит спеціального призначення — аудиторська перевірка, проведена з метою підтвердження достовірності обліку та відображення у звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, повноти формування статутного капіталу, наявності власного капіталу та обігових коштів, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами та кредиторами, підтвердження наявності товарно-матеріальних цінностей.

Аудит спеціального призначення застосовується в наступних випадках:

 • за рішенням засновників або керівників підприємства у випадках непевненості в коректності організації та ведення окремих ділянок бухгалтерського обліку;
 • замовник може скористатися правом аудитора на зустрічну перевірку, а також тематичну перевірку документів контрагента на предмет виявлення можливих невідповідностей, що заважають скласти об'єктивне уявлення про взаємини між контрагентами;
 • на вимогу державних контролюючих органів для обов'язкового надання аудиторського висновку, наприклад, для підтвердження формування статутного капіталу акціонерного товариства;
 • при складанні актів звірянь або вирішенні спірних питань між контрагентами;
 • при проведенні претензійних і позовних робіт;
 • у випадку підготовки підприємства до проведення зустрічних і тематичних перевірок державними контролюючими органами;
 • на вимогу інвестора для контролю над витрачанням коштів, а також на вимогу банків при оформленні кредитів і контролі над виданими коштами.

Аудит спеціального призначення проводиться по наступним напрямкам:

 • фінансова звітність, складена з відхиленнями від міжнародних або національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • окремі компоненти фінансової звітності;
 • основні засоби та інші необоротні активи;
 • запаси, у тому числі матеріали, готова продукція, незавершене виробництво, товари;
 • дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями;
 • кредиторська заборгованість, розрахунки з постачальниками;
 • розрахунки з бюджетом і страховими фондами;
 • розрахунки із працівниками та акціонерами, у тому числі по дивідендах;
 • доходи (по основній діяльності, а також від інвестиційної та фінансової діяльності);
 • витрати, у тому числі формування виробничої собівартості;
 • виконання контрактів і угод.

За результатами аудиту спеціального призначення видається аудиторський висновок з вираженням думки про предмет аудиторської перевірки.