Русский | УкраїнськаІсторія

Аудиторська фірма у формі ТОВ «КРАТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23413650) здійснює свою діяльність з 1995р. Фірма внесена у реєстр суб'єктів аудиторської діяльності України — свідоцтво №0718, видане рішенням Аудиторскої палати України №98 від 26.01.2001р.

Аудиторські перевірки проводять відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. На підставі цих стандартів з 2008р. у Фірмі розроблені внутрішньофірмові положення аудиту, у тому числі положення з контролю якості послуг, що надаються. Згідно з внутрішньофірмовими положеннями розроблені порядок, процедури та робочі документи аудиторських перевірок.

Фірма надає наступні види послуг:

  • трансформація фінансової звітності у формат МСФЗ;
  • складання документації з трансферного ціноутворення;
  • перевірка податкового і бухгалтерського обліку;
  • інформаційно-консультаційне обслуговування з питань бухгалтерського і податкового обліку;
  • постановка бухгалтерського обліку, у т.ч. із застосуванням бухгалтерських комп'ютерних програм;
  • аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств;

Методика перевірки включає проведення тестів, опитувань, контрольних процедур, формування робочих документів аудитора, інвентаризації та інших процедур для підтвердження висновків перевірки.

Для обґрунтування висновків аудитори використовують тести та процедури перевірки достовірності та повноти облікової інформації і стану внутрішнього контролю, вивчають облікову систему, правильність записів в облікових регістрах для підготовки бази для податкових звітів, існуючу систему податкового обліку.

Фірма має власну матеріально-технічну базу, інформаційну базу.

Для постановки бухгалтерського обліку використовують програми «1-С» та «Акцент».

Фірма має ряд публікацій у центральних спеціалізованих журналах з проблем бухгалтерського та податкового обліку.