Русский | УкраїнськаІсторія

Аудиторська фірма у формі ТОВ «КРАТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23413650) здійснює свою діяльність з 1995р. Фірма внесена у реєстр суб'єктів аудиторської діяльності України — свідоцтво №0718, видане рішенням Аудиторскої палати України №98 від 26.01.2001р., подовжене до 24.09.2020р. рішенням АПУ №315/3 від 24.09.2015р.

Аудиторські перевірки проводять відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. На підставі цих стандартів з 2008р. у Фірмі розроблені внутрішньофірмові положення аудиту, у тому числі положення з контролю якості послуг, що надаються. Згідно з внутрішньофірмовими положеннями розроблені порядок, процедури та робочі документи аудиторських перевірок. У липні 2016р. Фірма пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (рішення АПУ №327/4 від 28.07.2016р. «Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами»).

Фірма надає наступні види послуг:

  • обов'язковий аудит звітності акціонерних товариств, а також при ліквідації підприємств та отриманні ліцензій;
  • складання документації з трансферного ціноутворення;
  • трансформація фінансової звітності у формат МСФЗ;
  • перевірка податкового і бухгалтерського обліку;
  • інформаційно-консультаційне обслуговування з питань бухгалтерського і податкового обліку;
  • постановка бухгалтерського обліку, у т.ч. із застосуванням бухгалтерських комп'ютерних програм;
  • відновлення бухгалтерського обліку або окремих ділянок;
  • аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств;
  • послуги з оцінки.

Методика перевірки включає проведення тестів, опитувань, контрольних процедур, формування робочих документів аудитора, інвентаризації та інших процедур для підтвердження висновків перевірки.

Для обґрунтування висновків аудитори використовують тести та процедури перевірки достовірності та повноти облікової інформації і стану внутрішнього контролю, вивчають облікову систему, правильність записів в облікових регістрах для підготовки бази для податкових звітів, існуючу систему податкового обліку.

Фірма має власну матеріально-технічну базу. Інформаційна база Фірми містить: друковані видання («Вісник податкової служби», «Податки і бухгалтерський облік», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», «Бухгалтер», «Бізнес», «Урядовий кур'єр», «Бухгалтерський тиждень») та комп'ютерну програму «ЛІГА».

Для постановки бухгалтерського обліку використовують програми «1-С» та «Акцент».

Фірма має ряд публікацій у центральних спеціалізованих журналах з проблем бухгалтерського та податкового обліку.