Русский | УкраїнськаСвідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів,
серії П №000063,
видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку від 19.03.2013р.


Свідоцтво