Русский | УкраїнськаСвідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм
і аудиторів №0718, видане рішенням Аудиторскої палати України №98 від 26.01.2001р., подовжене до 24.09.2020р.
рішенням АПУ №315/3 від 24.09.2015р.

Свідоцтво Свідоцтво