Русский | УкраїнськаАнкета-заява на проведення аудиторської перевірки.
Детальніше у розділі сайту про вартість послуг.


Про фірму

Аудиторська фірма у формі ТОВ «КРАТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23413650) — це українська аудиторська компанія з головним офісом у м.Київі. Фірма здійснює свою діяльність з 1995р.

СвідоцтвоСвідоцтво Свідоцтво

Внесена у реєстр суб'єктів аудиторської діяльності України (свідоцтво №0718, видане рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р., подовжене до 24.09.2020р. рішенням АПУ №315/3 від 24.09.2015р.).

У липні 2016р. Фірма пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №327/4 від 28.07.2016р. «Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами»). Станом на 29.12.2011 року Фірма внесена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Наша місія — надання послуг на високому професійному рівні в сфері аудиту, податкового й фінансового консалтингу.

Сучасна концепція аудиту — забезпечення безпеки, прозорості та правильної організації бізнесу. Цієї концепції відповідають наші цілі — надавати послуги високого професійного рівня для досягнення підприємством максимальної ефективності в галузі управління.

Ми надаємо послуги відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Закону України «Про аудиторську діяльність», нормативних актів Аудиторської Палати України, а також діючих в Україні законодавчих і нормативних актів.

Наші принципи: об'єктивність, чесність, конфіденційність, професійна компетентність і сумлінність, професійна поведінка.

Гарантії якості наших послуг: дотримання стандартів аудиторської діяльності, страхування професійної відповідальності (договір страхування відповідальності аудиторів №3408803 від 01.11.2017р. із ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»).

Нами розроблена система конфіденційного зберігання інформації та документів (внутрішньофірмове положення).

Ми надаємо різні види послуг:

   

З будь-яких питань ми намагаємося допомагати підприємству, об'єктивно оцінювати його економічний потенціал, виробляти найбільш оптимальну фінансову політику, запобігати можливим кризам, банкрутствам або зм'якшувати їх наслідки.

Якщо Ви прагнете сприяти розвитку Вашого бізнесу, уникнути помилок при складанні фінансової та податкової звітності, підвищити ефективність управління підприємством, ми раді співпрацювати з Вами!